Politica de confidentialitate

Facebook

Informații generale
Confidențialitatea datelor dumneavoastră cu caracter personal reprezintă una dintre preocupările principale ale ceara-depilatoare.ro, SC COSMATIM SRL, CUI: RO32104484, Nr. ord. la reg. com . J35/2025/2013, Timisoara, Str. Carabusului 13, Jud Timis, România, în calitate de operator de date. Prin urmare, ceara-depilatoare.ro urmărește în permanență asigurarea prelucrării datelor cu caracter personal în strictă conformitate cu principiile privind protecția datelor. Prezenta politică de confidențialitate vizează datele cu caracter personal ale clienților ceara-depilatoare.ro și ale celorlalți utilizatori ai acestei pagini de internet. Prin date cu caracter personal se înțelege orice informații privind o persoană fizică identificată sau identificabilă, colectate prin intermediul acestei pagini de internet.

Scopurile prelucrării
Datele dumneavoastră cu caracter personal furnizate voluntar cu ocazia completarii oricarui formular de pe acest site sau furnizate pe orice altă cale pusă la dispoziție prin această pagină de internet sunt prelucrate de către ceara-depilatoare.ro în următoarele scopuri:

Temeiul juridic al prelucrărilor
Prelucrarea datelor cu caracter personal în scopurile de mai sus are la bază:

Durata prelucrării
Datele cu caracter personal sunt stocate în vederea prelucrării lor pe durata necesară atingerii scopurilor de prelucrare menționate mai sus și ulterior potrivit cerințelor din politicile noastre interne și în conformitate cu cerințele legale.

Dezvăluirea datelor cu caracter personal
În contextul îndeplinirii scopurilor de prelucrare, ceara-depilatoare.ro poate dezvălui datele astfel colectate către partenerii săi contractuali, către afiliații săi, către persoane împuternicite care prelucrează datele dumneavoastră cu caracter personal pe seama ceara-depilatoare.ro ori către autoritățile publice centrale/ locale, în următoarele cazuri:

Transferul datelor cu caracter personal
Datele dumneavoastră cu caracter personal pot fi transferate în afara României, în statele membre ale UE sau în afara UE, către societățile afiliate ceara-depilatoare.ro sau către diverși împuterniciți ai ceara-depilatoare.ro. Transferurile în afara UE se vor realiza fie în baza unei decizii a Comisiei EU în baza careia s-a constatat caracterul adecvat de protecţie al datelor în statele respective, fie către entităti care asigură garanții de securitate corespunzătoare, drepturile dumneavoastră conform prezentei politici de confidențialitate nefiind afectate în vreun mod negativ.

Furnizarea datelor cu caracter personal
Furnizarea datelor dumneavoastră cu caracter personal este necesară pentru ca dumneavoastră să puteți beneficia de oferte cu privire la produsele/ serviciile ceara-depilatoare.ro sau ale partenerilor/ afiliaților ceara-depilatoare.ro sau pentru ca ceara-depilatoare.ro să poată gestiona solicitările dumneavoastră cu privire la încheierea sau executarea contractelor cu noi. Refuzul furnizării datelor cu caracter personal poate avea drept consecință imposibilitatea beneficierii de serviciile menționate mai sus.

– trimiterea de Newslettere si/sau alerte periodice, prin folosirea postei electronice (e-mail, SMS)

– de cercetare de piata, de urmarire si monitorizare a vanzarilor si comportamentul Clientului/Cumparatorului

Măsuri de securitate a datelor
ceara-depilatoare.ro va aplica în utilizarea datelor dumneavoastră cu caracter personal măsurile tehnice și organizatorice necesare în vederea asigurării securității acestora, protejării împotriva distrugerii accidentale sau ilegale, modificării, dezvăluirii sau accesului neautorizat.

Drepturile de care beneficiați
În legătură cu această prelucrare de date, aveți dreptul de a solicita accesul la datele dumneavoastră cu caracter personal, rectificarea sau ștergerea acestora sau restricționarea prelucrării, dreptul de a vă opune prelucrării în limitele și condițiile prevăzute de lege, precum și dreptul la portabilitatea datelor. De asemenea, dacă alegeți să oferiți consimțământul dumneavoastră cu privire la anumite prelucrări, aveți dreptul să-l retrageți în orice moment.

În plus, aveți dreptul de a depune plângeri la Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal sau la instanțele de judecată, în cazul în care considerati că ceara-depilatoare.ro v-a încălcat vreun drept în baza prevederilor legale.

Această pagină de internet folosește fișiere de tip cookie. Pentru mai multe informații cu privire la modul în care se folosesc aceste fișiere, vă rugăm să accesați următorul link: https://ceara-depilatoare.ro.ro/politica-de-cookies/

Pentru orice întrebări suplimentare cu privire la modul în care datele cu caracter personal sunt prelucrate, vă rugăm să vă adresați la: SC COSMATIM SRL, CUI: RO32104484, Nr. ord. la reg. com . J35/2025/2013, Timisoara, Str. Carabusului 13, Jud Timis, România şi/ sau la adresa de e-mail: contact@ceara-depilatoare.ro

Suna acum